Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh, công tác Công đoàn năm 2021, và Hội nghị Người lao động năm 2022

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác