Công ty Thủy điện Bản Vẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên năm 2019

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác