Lũ về trên thượng nguồn sông Nậm Nơn dự báo ở mức 3500m3/s

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác