Người dân tái định cư Thủy điện Bản Vẽ có cuộc sống ổn định

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

Các tin khác