• Đại tu tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ năm 2018

    Đại tu tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ năm 2018

    12/05/2018

    Ngày 05/5/2018, tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ chính thức tạm dừng vận hành để tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu định kỳ theo phương án kỹ thuật và lịch sửa chữa được Tổng công ty Phát điện 1 và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phê duyệt.