• Đào tạo nâng cao Hệ thống rơ le bảo vệ và Hệ thống điều khiển giám sát (EVNGENCO1)

  Đào tạo nâng cao Hệ thống rơ le bảo vệ và Hệ thống điều khiển giám sát (EVNGENCO1)

  10/07/2018

  Nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các đơn vị, ngày 02/7/2018 Tổng công ty Phát điện 1 đã tổ chức mời Công ty Cổ phần Đào tạo và Công nghệ Năng lượng - Viễn thông Việt Nam (P&3T) phối hợp mở lớp học “ Đào tạo nâng cao Hệ thống rơ le bảo vệ và Hệ thống điều khiển giám sát”...

 • Đại tu tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ năm 2018

  Đại tu tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ năm 2018

  12/05/2018

  Ngày 05/5/2018, tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ chính thức tạm dừng vận hành để tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu định kỳ theo phương án kỹ thuật và lịch sửa chữa được Tổng công ty Phát điện 1 và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phê duyệt.