• Thông báo về việc vận hành hồ chứa cấp nước hạ du

  Thông báo về việc vận hành hồ chứa cấp nước hạ du

  24/07/2019

  Theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả ban hành theo Quyết định số 2125/QĐ-TTg ngày 01/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ (QT 2125), kể từ ngày 20/7/2019 đến ngày 30/11/2019, hồ Bản Vẽ không phải thực hiện nhiệm vụ cấp nước cho hạ du.

 • THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

  23/10/2018

  Trong thời gian qua do mưa lớn và ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên lưu vực sông Cả đã liên tiếp xảy ra các trận lũ. Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Cả, ban hành tại Quyết định 2125/QĐ-TTg ngày 01/12/2015 của Thủ tướng chính phủ và thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, Công ty thủy điện Bản Vẽ đã vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du, kết quả các trận lũ: Từ ngày (19/7/2018 đến 25/7/2018), (26/7/2018 đến 02/8/2018), (16/8/2018 đến 27/8/2018) hồ Bản Vẽ đã thực hiện rất tốt vai trò cắt, giảm lũ cho hạ du và hạn chế tối đa ảnh hưởng của lũ lụt đối với đời sống của người dân.

 • THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về công tác xả lũ ngày 31/8/2018 tại nhà máy Thủy điện Bản Vẽ - Huyện Tương Dương - tỉnh Nghệ An

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về công tác xả lũ ngày 31/8/2018 tại nhà máy Thủy điện Bản Vẽ - Huyện Tương Dương - tỉnh Nghệ An

  01/09/2018

  Từ ngày 29/8/2018 đến ngày 30/8/2018 trên lưu vực thủy điện Bản Vẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa trên lưu vực từ 50-100 mm. Trước đó, lưu vực thủy điện Bản Vẽ đã phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 4 gây lũ lớn nên khi xảy ra đợt mưa lớn lũ trên các sông suối đã tăng nhanh đột biến. Lưu lượng lũ về hồ tăng nhanh từ 930 m3/s (lúc 16h30’ ngày 29/8/2018) lên 4010 m3/s (lúc 22h30’ ngày 30/8/2018). Sau khi đạt đỉnh, lũ xuống chậm và sau đó tăng trở lại với đỉnh lũ mới là 4260 m3/s (lúc 10 giờ ngày 31/8/2018)

 • Thông báo vận hành hồ chứa thuỷ điện Bản Vẽ cắt giảm lũ cho hạ du

  Thông báo vận hành hồ chứa thuỷ điện Bản Vẽ cắt giảm lũ cho hạ du

  30/07/2018

  Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ thông báo vận hành hồ chứa thuỷ điện Bản Vẽ cắt giảm lũ cho hạ du theo lệnh của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An