Chính sách – định hướng

Thành tích Công ty

Ngày 22 tháng 04 năm 2011, Hội đồng Thành viên Tập đoàn điện lực Việt Nam ra quyết định số 228/QĐ-EVN về việc thành lập Công ty thuỷ điện Bản Vẽ để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ với mô hình Giám đốc công ty kiêm Giám đốc ban QLDA. Đồng chí Nguyễn Văn Thành được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Ban QLDA thủy điện 2.

Công tác quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Bản Vẽ nói chung và Hồ chứa thủy điện Bản Vẽ nói riêng đã được chuẩn bị tốt từ khâu đào tạo - sát hạch chức danh - tổ chức vận hành đến việc hoàn thiện các quy trình, quy định, việc tổ chức kiểm tra - diễn tập thực hiện vận hành theo quy trình, quy định.

Sản lượng điện thương phẩm của Công ty trong năm 2011 là 1.125 triệu kWh; năm 2012 là 1.292 triệu kWh; năm 2013 là 1.225 triệu kWh; năm 2014 ước đạt 1.250 triệu kWh, Tổng sản lượng điện luỹ kế đến ngày 30/11/2014 là 5,142 tỷ kWh. Đến ngày 31/10/2014 đã nộp các loại thuế cho ngân sách tỉnh Nghệ An hơn 553 tỷ đồng và phí dịch vụ môi trường rừng gần 83 đồng.

Trong những năm qua Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty đã chỉ đạo toàn diện mọi sự hoạt động trên các lĩnh vực công tác: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, các tổ chức Đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần mình vào sự phát triển bền vững và có chiều sâu chắc của cả Công ty.

Với những thành tích xuất sắc trên chặng đường 12 năm hình thành và phát triển, tập thể và cá nhân Ban QLDA thủy điện 2 - Công ty thủy điện Bản Vẽ đã vinh dự được Nhà nước và Chính phủ trao tặng những phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Công thương … Nhìn lại những thành quả đã đạt được, các thế hệ CBCNV, NLĐ Công ty thủy điện Bản Vẽ - Ban QLDA thủy điện 2 hết sức tự hào vì đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Điện Việt Nam.

BBT