Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty:

          Nguồn lực về nhân sự:                                   236 người;

          Trong đó:     - Trình độ Thạc sỹ:                      15 người;

                              - Trình độ Đại học:                    133 người;

                              - Trình độ Cao đẳng:                   14 người;

                              - Trình độ Trung cấp nghề:          74 người.

Lực lượng nhân sự của công ty đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý các dự án thủy điện lớn, tư vấn giám sát các công trình xây dựng; hơn 3 năm kinh nghiệm quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Bản Vẽ có công suất lắp máy 320 MW.

1.  Lãnh đạo:

- Giám đốc công ty

- Phó Giám đốc       

2.  Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

  1. Văn phòng (P1).
  2. Phòng Kế hoạch Vật tư (P2).
  3. Phòng Tổ chức Lao động (P3).
  4. Phòng Kỹ thuật (P4).
  5. Phòng Tài chính Kế toán (P5).
  6. Phòng quản lý dự án (P6)

3.  Các phân xưởng:

  1. Phân xưởng vận hành (PXVH).
  2. Phân xưởng sửa chữa (PXSC).

Ngày 01/06/2012, Bộ Công thương thành lập các Tổng công ty Phát điện hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con, trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam. Trong đó, Công ty Thủy điện Bản Vẽ trở thành công ty con của Tổng công ty phát điện 1 (EVNGENCO1).