Hình ảnh hoạt động

  • Xuân về trên vùng tái định cư Thanh Chương

    11:16 | 18/01/2022 | 1.026 lượt xem

    Xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm huyện Thanh Chương có 2.648 hộ với 11.237 khẩu; trong đó, dân tộc Thái 86%, dân tộc Khơ Mú 14%. Đây là những hộ dân di chuyển từ bản Vẽ huyện Tương Dương về TĐC tại huyện Thanh Chương để nhường đất xây dựng Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ.