Quá trình phát triển

Nguồn lực và chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Công ty:

  1. Quản lý, vận hành nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ; Quản lý vận hành ,bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình thuỷ công, kiến trúc của nhà máy thuỷ điện; thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện, gia công cơ khí;
  2. Sản xuất và kinh doanh điện năng; tham gia thị trường phát điện cạnh tranh;
  3. Tư vấn và thẩm định dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn giám sát thi công các công trình (bao gồm cả lắp đặt thiết bị công nghệ); Tư vấn lập và thẩm định hồ sơ mời thầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu về thiết kế xây dựng, mua sắm vật tư thiết bị; Tư vấn lập và thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình;
  4. Thực hiện công tác Chuẩn bị sản xuất cho các công trình thuỷ điện mới khi đựợc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao;
  5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện;
  6. Xây lắp các công trình điện và công trình xây dựng;
  7. Mua bán xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngành điện;
  8. Khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng ;
  9. Tổ chức dịch vụ du lịch, nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu nông lâm thuỷ sản.

Lực lượng nhân sự của công ty đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý các dự án thủy điện lớn, tư vấn giám sát các công trình xây dựng; hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Bản Vẽ có công suất lắp máy 320 MW.