Video

Video giới thiệu văn hoá doanh nghiệp Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ

Thứ hai, 15/10/2018 | 15:34 GMT+7
Video giới thiệu văn hoá doanh nghiệp Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 - năm 2018