Video

Tiết mục văn nghệ: Bác Hồ về thăm Thuỷ điện Bản Vẽ

Thứ ba, 23/7/2019 | 20:39 GMT+7
Tiết mục văn nghệ quần chúng 2019: Bác Hồ về thăm Thuỷ điện Bản Vẽ