Sự kiện nổi bật

Lớp đào tạo cơ bản về AI và cách thức triển khai hệ thống AI đối với các kỹ sư Nhà máy điện

Thứ năm, 11/11/2021 | 18:13 GMT+7
Từ ngày 7/11-11/11/2021, Công ty Thuỷ đện Bản Vẽ tổ chức lớp đào tạo cơ bản về AI và cách thức triển khai hệ thống AI đối với các kỹ sư Nhà máy điện.

Lớp học nhằm tìm hiểu những vấn đề cơ bản của AI, cách thức áp dụng AI đối với một số bài toán thực tế tại nhà máy: Tính toán lưu lượng về hồ, các bài toán ngưỡng nhiệt độ, cảnh báo, nhận diện đối tượng...

Một số hình ảnh của lớp học: