Công đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thăm hỏi và động viên công nhân viên, người lao động Công ty thủy điện Bản Vẽ nhân dịp tháng công nhân 2022

15:24 | 11/05/2022 | 507 lượt xem

Nhằm phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, tôn vinh những người lao động, ngày 24/2/2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có thông báo Kết luận số 77-TB/TW đồng ý chủ trương lấy tháng 5 hằng năm là Tháng Công nhân.

Văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp