Sự kiện nổi bật

Đảng ủy Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Thứ hai, 18/12/2023 | 18:52 GMT+7
Chiều 18/12/2023, Đảng ủy Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Ngô Đình Viện, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2023, hoạt động của doanh nghiệp có nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của thời tiết, ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều tiết nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt vùng hạ du và công tác vận hành phát điện của Công ty. Bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tổng Công ty Phát điện 1, UBND tỉnh, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023

Tổng sản lượng phát điện đạt 914 triệu kWh; doanh thu đạt 862 tỷ đồng; nộp ngân sách tỉnh 200 tỷ đồng; các chỉ tiêu dừng máy bảo dưỡng và dừng máy do sự cố trong giới hạn cho phép; vận hành các tổ máy an toàn, xử lý kịp thời các sự cố thiên tai trong mùa lũ, đảm bảo lưu thông an toàn cho người và phương tiện.

Bên cạnh lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Đảng ủy luôn chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; quan tâm đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cũng như các quyền lợi của người lao động, các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, công khai theo quy định; đồng thời quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp và xây dựng mô hình điểm về văn hóa doanh nghiệp; đưa văn hóa doanh nghiệp ngày càng đi vào nề nếp, tạo môi trường làm việc khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, văn minh.

Một điểm nổi bật nữa trong kết quả lãnh đạo của Đảng ủy trong năm qua, đó là đơn vị luôn tích cực trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, thông qua phát động, vận động cán bộ, nhân viên tham gia ủng hộ các quỹ xã hội, từ thiện, đồng thời tranh thủ nguồn phúc lợi huy động từ Tổng công ty (trong năm, đã ủng hộ trên 3,1 tỷ đồng với nhiều chương trình như: hỗ trợ tết vì người nghèo; hỗ trợ máy vi tính, sách vở cho các trường học tại huyện Tương Dương, Thanh Chương; xây dựng nhà cho người nghèo, nhà bán trú cho trường học…).

Đồng chí phó Bí thư đảng uỷ, Phó Giám đốc Hoàng Văn Ngọc phát biểu tại Hội nghị

Song song với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy luôn chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại doanh nghiệp. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng hiệu quả, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần vào sự ổn định và phát triển của đơn vị.

Hội nghị đã nghe các tham luận với nội dung tập trung vào công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại; đảm bảo an ninh thông tin; sáng kiến nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy, các phòng ban; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngô Đình Viện, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty đã đạt được trong năm 2023; đồng thời lưu ý một số nội dung Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo trong năm 2024.

Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh và Tổng công ty Phát điện 1 về lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện và cung cấp dịch vụ điện ổn định, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng kiến kỹ thuật, “Dân vận khéo...; quan tâm xây dựng văn hóa tại nơi làm việc, các mô hình điểm, điển hình tiên tiến để nhân rộng trong Đảng bộ.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023

Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong đơn vị; đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, an toàn trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn nhà máy, hồ đập...; chăm lo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tham gia có hiệu quả các chương trình nhân đạo, từ thiện, góp phần tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quan tâm bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; tăng cường công tác quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên.

Đồng chí Ngô Đình Viện, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công ty cũng đã biểu dương, khen thưởng chi bộ trực thuộc và các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023.

Trần Linh Chi