Sự kiện nổi bật

Hội nghị quản lý kỹ thuật năm 2021 - Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ

Thứ bảy, 18/12/2021 | 18:44 GMT+7
Ngày 18 tháng 12 năm 2021, tại Văn phòng Bản Vẽ, đồng chí Hoàng Văn Ngọc – Phó Giám đốc Công ty đã chủ trì Hội nghị quản lý kỹ thuật năm 2021. Tham dự cuộc họp có đồng chí Giám đốc Tạ Hữu Hùng và lãnh đạo, chuyên viên các Phòng/Phân xưởng

Theo Hội nghị, trong năm 2021, công tác SXKD của Công ty đã đạt được 2 mục tiêu cơ bản: vừa đảm bảo an toàn sản xuất điện, vừa đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Để đạt được kết quả đó, ngoài sự cố gắng của các phòng/ phân xưởng, còn là sự cố gắng cao của các bộ phận sản xuất trực tiếp trong công tác quản lý kỹ thuật. Một năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của khối sản xuất thực hiện trong điều kiện môi trường xã hội gặp nhiều khó khăn, hầu hết CBCNV đều tập trung tại nhà máy, khối lượng công tác nghiệp vụ nhiều, tuy nhiên công tác quản lý kỹ thuật vẫn tiếp tục phát huy tốt: Các chỉ tiêu KT-KT đều đạt và vượt, nổi trội là tỉ lệ ngừng máy sự cố tiếp tục được duy trì bằng 0, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng hồ sơ RCM, nhập dữ liệu lên phần mềm PMIS, công tác SCTX đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch đề ra...

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, Hội nghị cũng đề ra những nhiệm vụ chính trong năm 2022: Hoàn thành các chỉ tiêu KT-KT do Tổng công ty giao; Tiếp tục duy trì tỉ lệ ngừng máy sự cố bằng 0% trong năm 2022; Hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng năm 2023 trình Tổng công ty đảm bảo chất lượng, tiến độ, đặc biệt là SCL H1.

Nguyễn Sỹ Hùng - TP. KTAT