Sự kiện nổi bật

Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ tham gia diễn tập ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin tại EVNGENCO1 năm 2023

Thứ năm, 28/12/2023 | 17:08 GMT+7
Để nâng cao trình độ, kinh nghiệm, thực hành thành thạo các tình huống, quy trình ứng cứu sự cố an toàn thông tin cũng như đáp ứng các yêu cầu về ATTT đối với các hệ thống thông tin trọng yếu cho cán bộ vận hành, cán bộ chuyên trách ATTT tại các đơn vị, ngày 28/12/2023, Tổng Công ty phát điện 1 tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc.

Trong quá trình diễn tập, các đơn vị sẽ đóng vai trò là đội ứng cứu sự cố khẩn cấp, thông qua các công cụ, hệ thống bảo mật và kĩ năng có được sẽ thực hiện các thao tác phát hiện, xử lý và từng bước khôi phục lại hệ thống. Các đội ứng cứu sự cố khẩn cấp sẽ được đào tạo lý thuyết nâng cao về mã độc, cách điều tra và xử lý sự cố mã độc nhằm bổ sung, nâng cao kiến thức cho các đội ứng cứu sự cố tại các đơn vị.

Thông qua diễn tập thực hành ứng phó an ninh mạng để đánh giá năng lực bảo vệ an toàn thông tin, khả năng sẵn sàng ngăn chặn, xử lý, ứng cứu sự cố tấn công trên không gian mạng. Phát hiện điểm yếu, lỗ hổng đang tồn tại trong công nghệ, quy trình, nhân sự phụ trách công tác ATTT để kịp thời xử lý, đưa ra những cải tiến trong tương lai.

Chương trình diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực điều phối, ứng cứu sự cố cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách về ATTT, đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác chuyển đổi số của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Cao Thanh Liêm