Sự kiện nổi bật

Công ty thủy điện Bản Vẽ tổ chức diễn tập sự cố toàn ca quý 2 năm 2024

Thứ sáu, 26/4/2024 | 10:00 GMT+7
Ngày 25/04/2024, Công ty thủy điện Bản Vẽ đã tổ chức diễn tập sự cố toàn ca quý 2 năm 2024 theo Chương trình thực hiện các giải pháp nâng cao độ tin cậy vận hành các tổ máy năm 2024.

Để triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện trog thời gian tới; chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1 về việc đảm bảo cung ứng điện và vận hành Hệ thống điện Quốc gia các tháng 3-7/2024. Ngày 25/04/2024, Công ty thủy điện Bản Vẽ đã tổ chức diễn tập sự cố toàn ca quý 2 năm 2024 theo Chương trình thực hiện các giải pháp nâng cao độ tin cậy vận hành các tổ máy năm 2024.

Đây là chương trình được thực hiện hàng quý của Công ty thủy điện Bản Vẽ nhằm nâng cao kỹ năng vận hành và xử lý sự cố cho các chức danh vận hành, tạo sự chủ động trong công tác vận hành để đảm bảo cho các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy, ổn định, không để xảy ra sự cố chủ quan, sự cố về môi trường.

Ông Hoàng Văn Ngọc, Phó Giám đốc Công ty làm Chủ tịch chỉ đạo quá trình điễn tập

Để tổ chức diễn tập sự cố toàn ca lần này, Công ty đã lập và phê duyệt kế hoạch, xây dựng các đề tài diễn tập sự cố chi tiết cho từng tình hướng sự cố và thành lập Hội đồng có đồng chí Hoàng Văn Ngọc - Phó giám đốc Công ty làm Chủ tịch chỉ đạo quá trình điễn tập.

CBCNV Công ty tham gia diễn tập sự cố

CBCNV Công ty tham gia diễn tập sự cố

Tham gia đợt diễn tập lần này, Công ty đã bố trí 02 kíp trực vận hành để thực hiện các tình huống sự cố như: Tình huống rã lưới điện miềm Bắc gây mất điện tự dùng khi tổ máy đang vận hành và tình huống khi nhà máy đang thực hiện xả lũ thì bảo vệ khoảng cách 271, 272 tác động cắt 271, 272 gây mất điện toàn nhà máy khi các tổ máy H1, H2 đang phát, công suất mỗi máy 160MW. Sau khi kết thúc buổi diễn tập, Công ty đã tổ chức họp tổng kết để rút kinh nghiệm và khắc phục những điểm còn hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện thực tế.

Nhân viên PXVH trực tiếp tham gia diễn tập sự cố

Phát biểu tại cuộc họp tổng kết đồng chí Hoàng Văn Ngọc - Phó giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng diễn tập kết luận buổi diễn tập đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu, kịch bản đã đề ra; các chức danh vận hành đã thực hiện các thao tác xử sự cố nghiêm túc, theo đúng quy trình; công tác phối hợp giữa ca trực diễn tập và ca trực đương ca và các đơn vị liên quan được thực hiện khá chặt chẽ.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục để các đợt diễn tập lần sau đạt hiệu quả hơn như việc phân công các thành viện hỗ trợ quá trình diễn tập tại các khu vực cần đầy đủ hơn, các chức danh vận hành tham gia diễn tập cần chủ động hơn trong việc xử lý các tình huống sự cố...

Tổ chức họp tổng kết sau diễn tập

Ngoài việc triển khai tổ chức diễn tập sự cố toàn ca, để đảm bảo cho các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy thực hiện cung cấp điện cho các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 Công ty đã xây dựng chương trình thực hiện các giải pháp nâng cao độ tin cậy vận hành các tổ máy năm 2024; thực hiện rà soát các tồn tại khiếm khuyết thiết bị trong vận hành đặc biệt là hệ thống tự dùng xoay chiều, một chiều để xử lý; rà soát hiệu chỉnh các quy trình VH&XLSC, các tài liệu kỹ thuật, sơ đồ công nghệ, sơ đồ bảo vệ… Tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống thiết bị để nâng cao độ tin cậy trong vận hành cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia.

Lê Trung Kỷ