Sự kiện nổi bật

Công ty Thủy điện Bản Vẽ thay đổi phương thức làm việc, sản xuất thông qua sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số

Thứ năm, 11/1/2024 | 16:17 GMT+7
Trước tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư doanh nghiệp Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội và không ít những thách thức. Vì vậy, chuyển đổi số là yêu cầu, xu hướng tất yếu, khách quan để Công ty Thủy điện Bản Vẽ đứng vững và phát triển.

Mặc dù xuất hiện từ giữa thế kỷ XX trên thế giới, nhưng chỉ đến khi Cách mạng công nghiệp lần thứ tư bùng nổ, chuyển đổi số (Digital Transformation) mới trở nên phổ biến. Chuyển đổi số là thay đổi phương thức làm việc, sản xuất thông qua sự tích hợp các công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động của mỗi đơn vị, doanh nghiệp nhằm thay đổi cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và đem đến những hiệu quả cao hơn, những giá trị mới hơn. Chuyển đổi số còn là sự thay đổi về văn hóa của đơn vị, doanh nghiệp, đòi hỏi sự liên tục cập nhật cái mới, hiện đại.

Ảnh minh họa

Đến nay, chuyển đổi số đã trở thành một thực tế bắt buộc các doanh nghiệp phải tham gia để có thể phát triển và tránh tụt hậu. Công ty Thủy điện Bản Vẽ cũng đã từng bước chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị nội bộ cụ thể như trong việc quản lý nhân sự từ xa, hội nghị trực tuyến, học trực tuyến, họp trực tuyến, văn phòng trực truyến Doffice… Áp dụng chữ ký số chữ ký EVNGENCO1 CA trên hạ tầng công nghệ thông tin mới của Tổng công ty: Cấp tài khoản ký số cho 100% cán bộ công nhân viên có chức trách, nhiệm vụ được cấp chữ ký số; Triển khai áp dụng chữ ký số trong các ứng dụng/giao dịch quản lý nội bộ. Tiếp tục ứng dụng các hệ thống do Công ty xây dựng: Phần mềm quản lý giám sát thống số nhà máy BANVEHMI; ứng dụng thông tin sự cố qua SMS; Ứng dụng quản lý tài liệu hội họp sử dụng QRCode động; Ứng dụng QRCode để tra cứu nhanh hồ sơ thiết bị tại hiện trường… Công tác chuyển đổi số trong việc quản trị đã giúp giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, giúp Công ty hạn chế giấy tờ.

Phần mềm quản lý giám sát thống số nhà máy BANVEHMI

Nhân viên Vận hành theo dõi thông số thiết bị qua Ứng dụng QRCode

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Công ty đã cập nhật đầy đủ dữ liệu thông số vận hành, dữ liệu danh mục và số lượng vật tư chi tiết lên phần mềm PMIS. Trong công tác sửa chữa bảo dưỡng: khai thác hiệu quả thiết bị cũng đã áp dụng kết quả phân tích RCM để xây dựng, phê duyệt danh mục phương án kỹ thuật sửa chữa lớn cho các tổ máy. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng: thực hiện đấu thầu điện tử cho 100% gói thầu phù hợp với điều kiện hỗ trợ của mạng đấu thầu Quốc gia.

Phần mềm QLKT (PMIS) ứng dụng chữ ký số EVNCA để ký phiếu công tác, lệnh công tác, nhật ký vận hành, báo cáo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

Bên cạnh công tác chuyển đổi số, Công ty Thủy điện Bản Vẽ cũng quan tâm công tác chuyển đổi nhận thức cho toàn thể cán bộ công nhân viên của đơn vị: Phổ biến số tay chuyển đổi số của Tổng Công ty; Tổ chức các lớp học, các cuộc thi về chuyển đổi số trên hệ thống Elearning. Thực hiện các tin bài phóng sự về chuyển đổi số trên đa dạng các kênh truyền thông. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn thông tin cho quá trình chuyển đổi số, Công ty đã triển khai các khóa đào tạo nhận thức cho lãnh đạo về an toàn thông tin, đào tạo/tập huấn về xây dựng Văn hóa số trong Tổng công ty Phát điện 1; Đào tạo cho cán bộ chuyên trách an toàn thông tin.

Phần mềm E-learning phục vụ công tác học tập, thi của CBCNV

 

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được Công ty Thủy điện Bản Vẽ quan tâm hàng đầu, bởi nó thực sự mang lại rất nhiều lợi ích cho mọi mặt hoạt động của đơn vị: từ điều hành quản lý đến sản xuất kinh doanh. Chuyển đổi số giúp cắt giảm chi phí, thời gian, tiếp cận nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của lãnh đạo cũng như của cán bộ công nhân viên... những điều này góp phần không nhỏ trong việc tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trần Linh Chi